Tiedote päätäistä

Tiedote pohjautuu Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sivustoon sekä Vantaan kaupungin ohjeistukseen englanniksi, venäjäksi, somaliksi ja arabiaksi.
28.8.2020


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille