Etäopiskelun työvälineiden ohjeet: MEET ja CLASSROOM

Ohjeet meetin ja classroomin käyttöön


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille